پیغام و پرستش – در حضور خدا و سلامتی او ساکن شو

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 12 ژوئن, 2022