پیغام و پرستش – در مسیح قدرت انجام هر کاری را دارم

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 16 جولای, 2023