پیغام و پرستش – دیگه از رابطه سطحی خسته شدم ای خداوندم ،کمکم کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 30 آوریل, 2023