پیغام و پرستش – روح القدس آمده که تا ابد با تو بماند

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 28 می, 2023