پیغام و پرستش – به یاد بیاور مسیح برای تو چه کرد

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 15 آوریل, 2022