پیغام و پرستش – چرا نمیتوانم در حضور روح خدا آزادانه جست و خیز کنم؟

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 16 آوریل, 2023