پیغام و پرستش – سال مرا تاجدار کن ای پدر – ویژه برنامه نوروز 2582

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 26 مارس, 2023