پیغام و پرستش – سال یوبیل تو فرا رسیده

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 10 آوریل, 2022