پیغام و پرستش – عیسی ‌ای سرورم،فقط تو لایق ستایشی

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 30 می, 2021