پیغام و پرستش – قانون کاشت و برداشت

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 5 دسامبر, 2021