پیغام و پرستش – نیاز به محبت تو دارم ای پدر آسمانی

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 13 آگوست, 2023