پیغام و پرستش – نیاز واقعی تو چیست؟ خواهش جسم یا ملاقات با خد

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 12 جولای, 2015