پیغام و پرستش – وقتی آسمان برای تو در سکوته

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 26 فوریه, 2023