پیغام و پرستش – چرا هر چی دعا میکنم،اتفاقی نمی افتد؟

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 31 جولای, 2022