پیغام و پرستش – چطوری از تجربیات تلخ و نفس سَرکِشم آزاد شوم؟

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 24 جولای, 2022