پیغام و پرستش – چطور می شود در روزهای سخت به خدا اعتماد کرد؟

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 25 ژوئن, 2023