پیغام و پرستش – کمکم کن ای خداوند تا در اراده تو حرکت کنم

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 23 آوریل, 2023