,,,پیغام و پرستش – بیاد بیاور و فراموش نکن که

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 17 ژانویه, 2021