دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه سی‌ام

موضوع: آیا غرور داری یا نه؟ درباره خود چی فکر میکنی؟