دوره آموزشی خود شفا و آزادی – جلسه پانزدهم

موضوع: قدرتهای مافوق طبیعی : وودو، هیپنوتیزم ، تله پاتی