به قلمی دیگر

متولد سال ۱۳۶۰. در سن ۲۳ سالگی در کشور بلغارستان به عیسی مسیح ایمان آورده و در همانجا تعمید گرفتم . در حال حاضر در کشور آلمان ساکن هستم و در خدمت خداوند مشغول هستم.

ماریا هستم و از ۱۴ سالگی به خداوندمان عیسی مسیح ایمان آوردم.

دانشجوی دکترای حقوق
علاقه مندی من کتابخوانی و نویسندگی است و به همین ترتیب آنچه از خداوند در قلبم قرار بگیرد را براتون در این صفحه میگذارم آمین که برای شما موجب برکت واقع بشود.
فیض و قوت و برکت خداوند در شما باشد و بماند به نام مسیح

افتخار اينرا داريم که در تيم پادکست عيلام زنده شما عزيزان را خدمت کنيم.

اين تيم تعدادی بيش از آنچه که شاهد هستيد را دربرميگيرد.

عزيزان اين تيم :

مهدی – مرضيه – محسن – عماد – مهسا – عليرضا – تمنا و ……

ماریا هستم و از ۱۴ سالگی به خداوندمان عیسی مسیح ایمان آوردم.

دانشجوی دکترای حقوق
علاقه مندی من کتابخوانی و نویسندگی است و به همین ترتیب آنچه از خداوند در قلبم قرار بگیرد را براتون در این صفحه میگذارم آمین که برای شما موجب برکت واقع بشود.
فیض و قوت و برکت خداوند در شما باشد و بماند به نام مسیح