آتش بیداری روحانی

نویسنده: سامى تیپت
مترجم: م.آقامالیان
گروه: کتاب

دیباچه

رؤیا براى بیدارى روحانى
بگذارید خدا آتش روح خویش را به اینجا بفرستد تا خادم هر دم بیشتر در استاد خویش غرق شود. بدینسان بیش از حقیقتى که بیان مىشود به گوینده آن خواهیم اندیشید.
بگذارید خدا آتش خویش را نازل کند تا بزرگترین گنهکارانى که در همسایگى ما مى زیند توبه کنند و آنانى که در کنج هاى پستى و زلالت مى زیند دگرگون شوند؛ مست باره خویش را ترك گوید و آن کس که به دروغ قسم مىخورد از گناه کفرآمیز خویش توبه کند و شهوت رانان شهوت خود را ترك گویند.
اى استخوانهاى خشک برخیزید و جامه نوین بر تن کنید و اى قلبهاى سنگى گوشتین شوید.
چارلز اچ.اسپرجن

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی