آشنایی با روح القدس

نویسنده: جان بیور
مترجم: مؤسسه پيام آور
گروه: کتاب

دیباچه

می توانید این کتاب را ، مثل هر کتاب دیگری از ابتدا تا انتها بخوانید ، گر چه ما شما  را تشویق می کنیم تا زمان بیشتری را به فعالیت هایی روزانه اختصاص دهید ، و بیشتر تعمق کنید تا آن را شخصأ تجربه کنید.
هر فصل از این کتاب به پنج مطالعه روزانه تقسیم شده است ، که در آخر هر بخش فعالیتهایی مربوط به آن بخش ، وجود دارد . می توانید چنین کنید که ، یک مطالعه و یک بخش فعالیت ، را در هر روز انجام دهید و یا اینکه می توانید این قسمتها را آنطور که ترجیح می دهید به کار بگیرید .
پیشنهاد ما این است ، افرادی که در مطالعه گروهی شرکت می کنند ، می توانند ، مطالعه و فعالیت مربوط به هر بخش را درطول یک هفته انجام دهند. اگر شما این کتاب را تحت عنوان دورۀ آموزشی مؤسسه مسنجر مطالعه می کنیـد که " آشنایی با روح القدس " نام دارد ، پیشنهاد می کنیم ، جلسات آموزشی هر هفته را تماشا کرده ، بشنوید و در گروه خود به سئواالت مربوط به بحث گروهی پاسخ دهید.
پس هر بخش از کتاب را بخوانید و قسمت فعالیتهای همان فصل را کامل کنید . برای هر بخش از این کتاب یک جلسه آموزشی وجود دارد . سئوالات مربوط به بحث و تبادل نظر در انتهای فعالیت های هر بخش قرار دارند .
امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت ببرید

ا !

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی