آموزه امنیت ابدی

نویسنده: چارلز استنلی
مترجم: انتشارات نور جهان
گروه: کتاب

دیباچه

من همیشه به مفهوم امنیت ابدی » معتقد نبوده ام زیرا از کوچکی در دامان کلیسای پنطیکاستی پرورش یافته بودم ، فرقه ای که به « امنیت ابدی » چندان اعتقادی نداشت و غالبا بر ضد آن موعظه می کرد . مع الوصف ، شخصا هیچ گاه خود را با موعظه هائی از این دست مواجه ندیده ام . همیشه شیفته کلیسا بودم و غالبا پیش از همه در جلسات حاضر می شدم و یکراست به جای همیشگی خود در ردیف دوم می رفتم و درست مقابل کشیش می نشستم .

کلیسای پنطیکاستی « تقدس » را به دو دلیل دوست داشتم : نخست آنکه پدر بزرگم از کشیشان پنطیکاستی بود و دوم اینکه مادرم به این کلیسا ارادتی خاص داشت . خوب به یاد دارم بچه که بودم روزهای یک شنبه صبح زود از خواب برمی خاستم با عجله صبحانه می خوردم و روانه کلیسا می شدم . حتی وقتی که مادرم نمی توانست در کلیسا حضور یابد ، خود به تنهائی می رفتم . آن روزها ، ماه ژوئن ، ماه بیداری بود . در یکی از هفته های ژوئن سال ۱۹۴۴ ، سرپرستی جلسات بیداری به عهده زن مبشری به نام خانم ویلسن بود .

وجود زنان مبشر در کلیسای پنطیکاستی « تقدس » پدیده ای غیر معمولی نبود . طبق روال همیشگی ، یک شنبه صبح با اشتیاق روانه کلیسا شدم و بر جای همیشگی خود نشستم . همان لحظه با خود عهد کردم در تمام جلسات شبانه آن هفته حضور یابم . پس از اتمام سرود دسته سرایندگان ، خانم ویلسن پشت منبر رفت و درباره نجات پیغامی قوی داد . دقیقا به یاد ندارم چه گفت ، همین قدر به خاطر دارم که در درون خود عمیقا حس کردم باید به پیامش پاسخ گویم . وقتی از کسانی که خواهان نجات بودند دعوت شد که به جلو بروند ، بی درنگ از جا برخاستم و جلو رفتم . هنوز به منبر نرسیده بودم که بی اختیار گریستم . همانجا زانو زدم و از مسیح خواستم مرا نجات دهد .

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی