اخلاق مسيحی

نویسنده: چ. س. لوئيس
مترجم: ر. نامور
گروه: کتاب

دیباچه

فصل اول : سه بخش اخلاق
گویند از کودک دانش آموزی پرسیدند : « خدا چه شکل است ؟ » او در پاسخ گفت تا آنجا که او میداند « خدا يك نوع شخصی است که همیشه در اطراف تفحص می نماید تا ببیند کی خوش می گذراند و آن وقت سعی می کند مانع خوشی او شود » . بدبختانه كلمه اخلاق در افکار بسیاری از اشخاص نظیر همین اندیشه را به وجود می آورد و تصور می کنند اخلاق چیزی است که در امور شخص مداخله نموده و مانع خوشي شخص می شود . قوانین اخلاق در حقیقت دستوراتی برای اداره ماشین جامعه بشری است ، به همین جهت به نظر میرسد که این قوانین پیوسته با تمایلات طبیعی مجادله مینماید . وقتی به شما طرز استعمال ماشینی را بیاموزند ، مربی پیوسته می گوید : « آن طور نكن » زیرا البته بسیار چیزها به نظر خود اشخاص درست می آید و شخص فکر می کند این طريق طبیعی به کار انداختن ماشین است ، ولی عملا این طور نیست . اکنون قدمی فراتر بگذاریم . ماشین جامعه بشری بد و به طريق خطا میرود . یکی موقعی که افراد بشر از يكديگر دور و جدا می شوند و یا این که با یکدیگر تصادم نموده از طریق فریب و گردن کلفتی بی یکدیگر خسارت وارد می آورد . دیگر موقعی که در داخل يك فرد اختلالاتی پیدا می شود ، یعنی قسمت های مختلفه او از قبيل استعدادها و تمایلات و امثال آن پا از هم مجزا و متلاشی می شوند و یا این که مانع کار یکدیگر می گردند .

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی