اشتیاق برای کامل شدن

نویسنده: جی آدامز
مترجم: شاهرخ صفوی
گروه: کتاب

دیباچه

پیشگفتار نویسنده

روانشناسان و روانكاوان در طول سال ھای متمادی به درون آنچه "روان" شخص نام برده شده نگریسته اند، تا شاید شناختی از نحوۀ عملكرد درونی زندگی انسان بدست آورند. ھزاران نفر در سراسر جھان در این كار مشغول بوده اند و اكنون نیز ھستند، و میلیون ھا صفحه راجع به آن نوشته شده است. با این وجود، نتیجۀ گرفته شده بسیار مأیوس كننده است.

عقاید مربوط به نحوۀ عملكرد درونی انسان، بجای آنكه مانند علوم دیگر با ھم ملحق بشوند، چند شاخه شده اند. كسب
توافق میان این علما نیز بار ھا با شكست مواجه شده، و نتیجه ای كه میتوان گرفت این است كه میان روان شناسان دنیا گیجی و سر درگمی حاكم میباشد. یک روانشناس در این رابطه نوشته كه نتیجۀ این نظریات مختلف چیزی جز "وراجی" نیست ( 1).

نویسندۀ دیگری اشاره به آن كرده میگوید "برای مسئولین بھداشتی مشكل است كه مؤثر بودن 250 عقیدۀ مختلف روان درمانی را  بتوانند ارزیابی كنند." (2)

امروزه در جھان از 250 نوع روش "روان درمانی" استفاده میشود! فكر آن را بكنید، یعنی دویست و پنجاه عقیدۀ مختلف راجع به نحوۀ عملكرد درونی انسان، با دویست و پنجاه عقیدۀ مختلف راجع به پیآمد مسائل و مشكلات او و طریق رسیدگی به آنھا وجود دارد! حال فكرش را بكنید اگر دویست پنجاه عقیدۀ مختلف راجع به طرز كار برق، كنترل ترافیك ھوایی، و یا ھر چیز دیگری وجود داشت، چه میشد. آشوب بپا میشد.

وقت آن رسیده كه نظرمان را از حدس زدن ھای بی فایده دور كنیم و به آنچه خدا در این رابطه گفته گوش بدھیم. ھر چه باشد، اوست كه ما را ساخت و اطلاعات كافی راجع به ما دارد. من ھیچ راه بھتری برای مطالعۀ كامل طریق عمل درونی انسان نمیشناسم جز كتاب یعقوب.

منظور من روان كاوی كلام خدا نیست. چنین كاری لازمۀ تفسیر كلام خدا در چھار چوب 250 مدل مختلف از بینش انسانی را خواھد داشت. خیر، قصد من این است كه آنچه خدا خود راجع به نحوۀ عملكرد درونی انسان گفته را بررسی نمایم. نظر من این نیست كه عقیده ای خارجی را وارد كنم، و یا حتی مسائل و مشكلات امروزه را در آن دخالت دھم، بلكه تنھا اجازه بدھم تا یعقوب خود راھنمای شما بگردد، و شما را به جایی كه خود میخواھد ھدایت كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی