برکت یا لعنت؟ شما انتخاب کنید

نویسنده: دِرِک پرینس
گروه: کتاب

دیباچه

پیش گفتار
نویسنده این کتاب استاد و پدر روحانی من بود. برای من و همسرم بانی، کمال افتخار بود که مدت 15 سال دستیار و همراهان شبانی درک پرینس، این خدمتگزار بزرگ خدا باشیم. در سفرهای رسالتی گروهیمان در طول سالها، دِرِک اغلب از من می خواست تا خدمات بشارتی و دعای شفا را برعهده گیرم.

زندگی ما از حقایق عمیقی که درک پرینس با ما در میان می گذاشت تأثیر پذیرفته و تغییر یافته است. او دوست و راهنمای ارشد ما بود. حقایق را با عطوفت، یکپارچگی، شوخطبعی و مسرت و بدون هیچگونه شریعتگرایی یا تعصب مذهبی بیان می داشت.

شب اولی که به زیارت سرزمین مقدس رفته بودیم، من و بانی شام را با دِرک و روت پرینسدر کنار سواحل دریای جلیل صرف کردیم. او اصرار داشت که برای من ماهی حضرت پطرس را سفارش دهد. هنگام سرو سینی گرم غذا، درک با قیافه ای جدی گفت که رسم است زائرانی که اولین بار به زیارت جلیل می آیند باید به احترام پطرس مقدس، چشمان این ماهی را بخورند. آن چشمها بدترین مزه دنیا را می داد. در حالیکه من دهانم را با دستمال خیس پاک می کردم، درک نیشش تابناگوش باز شده بود. او عاشق شوخی و دست انداختن دوستانش بود. در طی سالها همکاری، به چشم خودم کارکرد عملی حقایق درج شده در این کتاب را در زندگی مردمان بی شماری در آفریقا، آمریکا، آسیا واروپا دیده ام.

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی