به آنها بگو دوستشان دارم

نویسنده: جویس مایر
مترجم: یونا (ا.ن)
گروه: مقاله, کتاب

دیباچه

معتقدم انسان ها بیش از هر چیزي در رابطه شخصی برقرار کردن با خداوند نیازمند محبت او می باشند. به عنوان یک مسیحی این رابطه باید پایه و اساس زندگی پیروزمندانه باشد. نیاز ما انسان ها داشتن دانش و آگاهی کامل در مورد محبت خداوند و بهره وري از آن نیست بلکه رابطه برقرار کردن است و این رابطه تنها به وسیله ی روح القدس ممکن است.

  هر زمان که یک ایما ندار به محبت خداوند تمرکز کند محبت او را در زندگی مشاهده  خواهد کرد و به وسیله ي دعا، اگر به دنبال رابطه اي که در کلام ذکر شده است بگردد آن را دریافت خواهد کرد . پذیرش این مسأله منصفانه به نظر می رسد که خداوند تمام جهان را محبت نمود و این زمانی نمود پیدا می کند که می بینیم عیسی مسیح را فرستاد تا براي مردم دنیا بمیرد. حال پذیرش اینکه شما تنها شخص مورد علاقه خداوند بر روي زمین هستید که خدا بسیار دوست دارد و دانستن ای نکه به خاطر شما عیسی مسیح را فرستاد تا فقط براي شما و تنها شما بمیرد شاید کمی سخت باشد.

. پس از سال ها مسیحی غیر فعال بودن به درکی از محبت خداوند رسید خداوند از روي بخشش و محبت،خود را شخصاً به وسیله رو ح القدس بر من آشکار ساخت.این مکاشفه ساده تمام زندگی من و همگام شدن با خدا را تحت الشعاع قرارد

بر این باورم که هر آن چه شما در این کتاب می خوانید دید جدید و درك صحیحی در خصوص محبت خداوند براي شما به ارمغان خواهد آورد و ایمان دارم اشتیاق شدیدي براي داشتن چنین مکاشفه اي در درونتان ایجاد خواهد شد. توصیه می کنم کتاب را با آرامش و به آهستگی بخوانید همانند کتاب درسی و یا کتابی استدلالی که نیاز به تفکر در آن می باشد و بر روي آیه ها تفکر کنید و صفحات بعدي شامل تفکري است که شما خواهید یافت.

این کتاب با فروتنی کامل به شما تقدیم شده است تا آگاه شوید که من چیزي نیستم مگر بخشی از وجود او و ای نکه بدانید تمام مکاشفه و درکی را که از کلام دارم فقط فیضی است که او به من بخشیده است.

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی