پیروزی در بیابان

نویسنده: جان بيور
گروه: کتاب

دیباچه

این کتابی است درباره ی بیابان، مکان یا دوره ای که برای نزدیک تر شدن به خدا باید از آن عبور کنید. این جا زمانی برای جست و جوی نشانه ها و شگفتی ها نیست، بلکه زمانی است برای طلبیدن قلب خدا که در ایمان داران، شخصیت و نیرو می آفریند. این جا زمانی برای آماده شدن است، زمانی که ممکن است بدون رویا و دیدن وعده ها دچار دلسردی شویم. امیدوارم این کتاب شما را تشویق کند تا به جست و جو و تعاقب اویی که تنها شادی و رضایت می بخشد، ادامه دهید. من ادعا نمی کنم این کتابی کامل و شامل همه چیز است؛ چیزهای بسیار بیش تری برای نوشتن وجود داشته، اما این نوشته از قلب من تراوش کرده است. قصد این کتاب، مطرح کردن این موضوع با شماست تا روح القدس خود شخصا آن را در شما به کار بندد. عمدا خود را از ارائه ی مثال های شخصی از زندگ یام و ذکر جزییات دور نگاه داشته ام تا مانعی بر تاثیرگذاری این پیام بر زندگی تان نباشد. بیابان هر فرد شامل شرایطی متفاوت است.

من خود به محض ورود به بیابان هایم، با سردرگمی، ناامیدی، ترس، شک، تنهایی، یاس و خشم روبه رو شده ام. در این جا چه می کنیم؟ این مقصد من نیست! نزد خدا فریاد کشیده ام تا قلبم را بشکافد، انگیزه هایم را خالص گرداند، مرا از گناهان مخفی ام پاک سازد، رگ هایم را تصفیه کند، و هر مانعی را برای جلال خود بردارد. اما من انتظار فرایندی را که او برای تکمیل کارش در زندگیم برگزیده، نداشته ام. این کتاب سفر من به بیابان است. همچنان که شرح سفر بسیاری دیگر نیز هست. من هنوز به همه ی آنچه که خدا برای من در نظر داشته، نرسیده ام، اما دعای من این است که در این صفحات نیرو و تشویق لازم را برای ادامه ی مسیرتان به سوی سرنوشت خود در خداوند بیابید.

اگر از جایگاه تان در زندگی درک درستی داشته باشید، بیابان زندگی تان را در معرض دیدتان قرار می دهد. آن گاه می توانید دستان خدا را ببینید، حتا وقتی که او را لمس نمی کنید. این زمانی است که عشق شما به او به بلوغ می رسد و از مرز "چه کاری به نفع من انجام خواهد داد؟" فراتر رفته و به "از من چه می خواهد؟" تبدیل می شود.

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی