تجربه کردن وعده روح القدس

نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
گروه: مقاله

دیباچه

روح القدس صرفًا ضميمه زيبايي نيست که به ايمان مسيحي اضافه شده باشد. او در قلب و مرکز مسيحيت قرار دارد. روح القدس نيرويي هم نيست که دائم ديگران تحت تفوذ خود درآورد. او شخص سوم تثليث الهي است، خود خدا.
اگر قرار است که براي داشتن آنچه که به زندگي پيروزمند مسيحي موسوم است، چيزي بياموزيم، همانا شخص و خدمت روح القدس است. بنابراين تلاش من در اين مقاله بر اين متکي خواهد بود که در مورد اين شخصيت مهم به شکلي عملي و مبتني بر کتابمقدس صحبت کنم.
از اين رو به چند دليل وظيفه بزرگي را به گردن گرفته ايم.......

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی