تشخیص دعوت الهی برای خدمت

نویسنده: کشيش تَت استيوآرت
مترجم: آرمان رُشدی
گروه: کتاب

دیباچه

فهرست مطالب
بخش نخست: خدايی که شما را دعوت می کند صفحه ۴
بخش دوم: خدا چگونه دعوت می کند ٩
بخش سوم: خدمات مختلف در کتاب مقدس ١۶
بخش چهارم: دعوت الهی را با چه حالتی بشنويم ٢٢
بخش پنجم: چگونه خدمت خود را کشف کنيم ٢٨
بخش ششم: اشتباهاتی که از آنها بايد پرهيز کرد ٣۴
بخش هفتم: شاگردی که احساس بی لياقتی می کند ۴١
بخش هشتم: خادم مشتاق ۴٧

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی