جلال و اقتدار مسیح

نویسنده: رابرت چارلز اسپرول
مترجم: ابراهیم احمدی نیا
گروه: کتاب

دیباچه

ای خداوند چرا جواب نمی دهی؟
آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چرا خدا اجازه میدهد این همه رنج در جهان باشد؟ آیا تاکنون در دعا از خدا خواسته اید که شما را کمک کند ولی پاسخی نگرفته اید؟ بسیار خوب، تنها شما نیستید که با این مسائل دست به گریبانید.

الهامی که حبقوق نبی دریافت کرد
ای خداوند تا به کی فریاد برآورم و تو نشنوی؟
تا به کی نزد تو از ظلم فریاد برآورم وتو نجات ندهی؟
چرا بی انصافی را به من نشان می دهی؟ و بدی را تحمل می کنی؟ ویرانی و آشوب پیش روی من است. منازعه پدید می آید و ستیزه افزون می شود. از این سبب شریعت سست شده شريران عادلان را احاطه می کنند وعدالت هرگز جاری نمی شود. بدين سبب عدالت منحرف شده اسث.
حبقوق۱:۱-۴

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی