حد اعلای مردانگی

نویسنده: ادِوین لوئیز کلُ
مترجم:
گروه: کتاب

دیباچه

راهنمایی برای بقای خانواده

بزرگ ترین جمله
من سپاسگزار بودم که خطوط هوایی یونایتدِ، یک پرواز بدون توقف از لوس آنجلس به یوجین، ارُگان داشت. من در آن زمان چهار کلاه متفاوت بر سر م یگذاشتم، مسئولیت های گوناگونی بر عهده داشتم و بیشترین بخش زندگی ام را در فرودگاه ها و هواپیماها صرف می کردم.
خوشحال بودم که مجبور نبودم برای رفتن به استراحتگاه در یوجین، از طریق پورتلَند یا رنِو یا چنین مکان هایی بروم. این استراحتگاه مردها بود، اولین استراحتگاه از دو موردی که برای دو آخر هفتۀ متوالی در کوه های برفی غرب ارُگان مرکزی برنامه ریزی شده بود. من در این میان ب هسرعت به سیاتلِ می رفتم و یک کنفرانس دیگر را انجام می دادم. بعد نهایتا یک سفر سریع به خانه در کالیفرنیای جنوبی و دوباره به جای دیگری م یرفتم.

موعظه و تعلیم، این تلاش های والا، در صندلی های کنار راهروی بسیاری از هواپیماهای بزرگ خلاصه می شدند. بیشترین بخش
آماده سازی خدمتم در این فضای باریکِ بین دستۀ صندلی در هواپیما انجام میشد.
حالا وقتی یونایتدِ مرا به طرف یوجین م یبرد، سعی کردم ذهنم را برای مطالعه ساماندهی کنم .

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی