دام شیطان

نویسنده: جان بیور
گروه: کتاب

دیباچه

کسی که حيوانات را به دام انداخته است می‌داند که موفقيت یک دام به یکی از این دو عامل بستگی دارد : نخست اینکه دام باید مخفی باشد به ابن اميد که حيوان در آن گير بيافتد و دوم اینکه باید طعمه گذاشته شود تا حيوان وسوسه شود به سوی چنگال مهلک دام برود. شيطان، همان دشمن جان های ما وقتی دام های فریبنده و مهلک خود را پهن می کند از این دو عامل استفاده می کند. آن دامها هم مخفی و هم دارای طعمه هستند. شيطان در کنار هم قطاران خود آن گونه که بسياری اعتقاد دارند ، آشکار و علنی نيست! او در فریب دادن نکته سنج است . او در عمليات نظامی خود زرنگ ، مکار و موذی است فراموش نکنيد که ا و می تواند به شکل پيام آور نور تغيير چهره دهد. اگر ما توسط کلام خدا تربيت نشویم تا به شکلی درست خوب و بد را تشخيص دهيم نمی توانيم بفهميم دامهای او برای ما چيست. یکی از غافلگير کننده و فریبنده ترین نوع طعمه که هر مسيحی با آن مواجه شده ، لغزش می باشد. در واقع لغزش تا زمانی که به عنوان طعمه در دام باشد به خودی خود مهلک نيست ولی اگر آن را بخوریم و در دلهای خود وارد کنيم آن وقت لغزش خورده ایم. افراد لغزش خورده ، ثمرات بسياری توليد می کنند مانند : رنجش ، عصبانيت ، خشونت ، حسادت ، تنفر ، کشمکش ، تلخی ، انزجار و غبطه ! برخی از عواقب برداشتن یک لغزش ، حملات، جراحات ، تفرقه ، جدایی ، ارتباطات گسسته ، خيانت و پس رفت است. بيشتر کسانی که لغزش می خورند حتی متوجه نمی شوند که در دام افتاده اند. آنها از شرایط خود بی خبر هستند. چون بيشتر متوجه اشتباهاتی می شوند که نسبت به آنها انجام شده است. آن ها در انکار به سر می برند. مؤثر ترین روش برای این که دشمن چشمان ما را نابينا سازد ، این است که ما را وادارد تا بر خود متمرکز شویم. این کتاب این دام مهلک را نشان داده و مشخص می کند که چگونه از تسلط آن گریخته و از آن آزاد بمانيم.آزادی از لغزش برای مسيحی ضروری است چون عيسی گفت محال است زندگی کنيم ولی فرصت خوردن نداشته باشيم.
(لوقا ١:١٧) در کليساهای سرتاسر آمریکا و سایر ملت ها که این پيغام مؤعظه شده است ، بالغ بر % ۵٠ مردم نسبت به دعوت مذبح واکنش نشان داده اند. اگر چه این واکنش بزرگی است ولی هنوز همه ی مردم را در بر نگرفته است. غرور مانع می شود که بعضی از مردم واکنش نشان بدهند. من دیده ام که مردم هنگامی که از این دام رها می شوند ، شفا می یابند ، آزاد می شوند از روح القدس پر می شوند و جواب دعاهایشان را دریافت می کنند. معمولا آنها می گویند زمانی که آزاد شدند ، آنچه را که ساليان سال جست و جو کرده اند در یک لحظه دریافت نموده اند. در اواخر سده ی بيستم ، علم به ميزان وسيعی در کليسا افزایش یافته است ولی حتی با افزایش آن به نظر می رسد که ما تفرقه ی بيش تری را در ميان ایمان داران ، رهبران و عبادت کنند گان تجربه کرده ایم. دليل آن ، لغزش به خاطر فقدان محبت واقعی است.
دانش مایه ی تکبر است ، حال آنکه محبت بنا می کند

 اول قرنتيان ١:٨

 

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی