دختران شمشیر به دست

نویسنده: لیزا بیور
گروه: کتاب

دیباچه

پیش درآمد
داشتن شمشیر یک چیز است، و نحوه ی استفاده از آن، کاملا چیز دیگری است. به هر یک از فرزندان خدا، شمشیری - که همان شمشیر روح می باشد سپرده شده است. ما جنگجویانی هستیم که مأموریت داریم نیرومندترین
سلاح کل گیتی را به کار بریم. خداوند و الگوی ما -عیسای مسیح- شمشیر روح است که جسم شد. او این شمشیر را دو هزار سال پیش به کار برد و جهان را دگرگون کرد. او روزی با همین شمشیر، ملتها را مطیع خود خواهد گردانید. اما در حال حاضر، او به هر یک از ما چنین فرمان می دهد: همانگونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم. یوحنا 20 : 21

اکنون نسلی از دختران و پسرانِ خدا وجود دارند که برخاسته اند تا قدرت شگفت انگیز پادشاه مان را نشان دهند. این جنگاوران با مهارتی شگرف در به کارگیری شمشیری که به آنان سپرده شده است، جهان پیرامونشان را
دگرگون خواهند ساخت. خداوند به همسرم "لیزا" پیغامی قدرتمند بخشیده که به دختران خدا و پسران او بیاموزد تا از قدرتی که پیشتر برای تغییر منطقه ی نفوذشان به ایشان سپرده شده است، استفاده نمایند.

باعث افتخار من است که با این زن بزرگ خداوند، بیش از سی سال است که ازدواج کرده ام. من شاهد بوده ام که چگونه او از یک فرد ترسو، و شخصیتی که خود را از رویارویی با مسایل پنهان می ساخت، تبدیل به دختر جنگجو و دلاورِ پادشاه مان شد. حقیقتا شناختن و کار کردن با چنین بانویی، مایه ی افتخار است. من شخصا از آنچه که خدا به او آموخته، درسهای بسیاری آموخته ام.
می دانم این کتاب، شما را برای به کارگیری آنچه از قبل مالکش بودید آماده خواهد ساخت. کسانی نباشید که صرفا شمشیری در دست دارند , بلکه جنگجویان ماهری باشید که جهان پیرامون شان را دگرگون می سازند.

جان بیور، نویسنده و سخنران

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی