در جستجوی اهمیت و بزرگی

نویسنده: تت استوارت
مترجم: موسسه تعلیم
گروه: کتاب

دیباچه

سوالی تکان دهنده

«شما چرا خدمت می کنید؟» این سئوال توجه مرا جلب کرد. البته من بر این باور بودم که به این علت خدمت می کنم که از سوی خدا دعوت شده ام؛ اما این سئوال رانمی توان با چنین پاسخ ساده ای کنار گذاشت. شخصی که سئوال می کرد، موضوع را عمیق تر شکافت و پرسید: «انگیزه تان از خدمت چیست و می خواهید از طریق آن به چه چیز برسید؟» سپس هدف اصلی سنوالش را مطرح کرد: «آیا از خدمت بعنوان وسیله ای برای احساس بزرگی و اهميت استفاده می کنید؟» از این نکته تکان خوردم هرگز فکر نکرده بودم که چنین چیزی نیز امکان دارد.

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی