در پناه

نویسنده: جان بیور
مترجم: انتشارات لَحَی رُئی
گروه: کتاب

دیباچه

عبارت »در پناه« در تعداد بی شماری از شرایط گوناگون به کار می رود. ساده ترین این شرایط ها می تواند صحنه ای را توصيف کند که کودگی در زیر پوشش و گرمای یک پتو، آسوده یا این که در مواقع خطر پشت پدر با مادرش پناه گرفته است. توصيف این شرایط در قالب یک شهر یا کشور می تواند در پناه بودن آن توسط پلیس یا ارتش باشد. همچنین می تواند شرح پناه گرفتن حیوانی در یک بیشه، غار یا پناهگاه زیرزمینی باشد. همچنین می تواند شرایطی را وصف نماید که در آن خانواده ای همچنان که توفانی شدید در حال وزیدن است، از وجود خانه ی خویش و امنیتی که دارند، لذت می برند.
به یاد دارم در کودکی، در ناحیه ای بسیار توفان خیز زندگی می کردیم. از پنجره های بزرگی که داشتیم، به تماشای ابرهای سیاه که درهم می پیچیدند و رعدهای ی که در دوردست پدید می آمدند، می نشستیم، تنها پس از گذشت چند دقیقه توفان با تمام نیرویی که داشت بالای سرمان ظاهر می شد. ابرها با تمام قدرت غرش می کردند و قطره های باران همچون ضربه های چکش بر سقف خانه فرود می آمدند. می توان گفت در حين توفان بود که بیش تر به امنیت و استحکام خانه مان پی می بردیم. در آن سوی پنجره ها همه چیز خیس، سرد و در معرض خطر برخورد صاعقه های مهلک با آن ها بود. در حالی که این سوی پنجره ها در داخل خانه، ما در امنیت کامل به دور از رطوبت باران و خشم توفان در پناه بودیم.

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی