دشمنان شخص مسيحي

نویسنده: کنت پراير
مترجم: فريدون موخوف
گروه: مقاله

دیباچه

زندگي مسيحي نبردي است. در كلام خدا آن الگوي زندگي را که خدا از ما مي طلبد، مي بينيم، ليکن نيروهاي مخالف دائم ما را به جهت هاي مخالف مي کشند. در حاليکه از يک سو وجودمان به جهت انجام آنچه که سرورمان مي طلبد، بال مي زند، نيرويي انگار که دائم ما را به پايين مي کشد. و بارها و بارها اعمالي را انجام مي دهيم، حرفهايي را بر زبان مي رانيم، و افکاري را به فکر راه مي دهيم که بعدا از آنها پشيمان مي شويم و يا حتي از آنها شرمسار مي گرديم. نبايد از اينکه زندگي مسيحي را چنين مي بينيم، تعجب کنيم. کتابمقدس در اين باره به ما هشدار داده است. ولي ماهايي جنگ نيکوي ايمان را» : که به دنبال قدوسيت هستيم، با صداي فرمانده به پيش مي رويم که مي گويد
١٢) به : افسسيان ٦) « با لشکر روحاني شرارت در جايهاي آسماني» ١٢). ما : ١تيموتائوس ٦) «. بکن نبرد ايستاده ايم.

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی