دیدن و چشیدن عیسی مسیح

نویسنده: جان پای پر
مترجم: Grace Armenian Outreach
گروه: کتاب

دیباچه

عيسي مسيح كه بود؟ سعي من اين است كه به اين پرسش پاسخ دهم؛ ولي هدفم اين نيست كه نسبت به او بيطرف باشيد. چنين چيزي بيرحمانه خواهد بود. مهمترين چيزي كه بايد ببينيد و بچشيد، ديدن و چشيدن عيسي مسيح خواهد بود. ابديت منوط به ديدن و چشيدن اوست. بنابراين، هدف من اين است كه مسيح را چون حقيقت مستحكم و پايدار، ببينيد؛ و با شادي عظيمي بچشيد.
وقتي از ديدن عيسي مسيح سخن ميگويم، منظورم ديدن با چشم فيزيكي نيست؛ بلكه ديدن با چشم دل است. وقتي عيسي در شُرُف ترك اين دنيا، و بازگشت به سوي خداي پدر ميبود فرمود، «مرا نخواهيد ديد»، تا اينكه «پسر انسان» را خواهيد ديد كه در ابرهاي آسمان ميآيد» (يوحنا 17:16؛ مرقس62:14 ).

آن زمان، مردم مي توانند او را با چشم فيزيكيشان ببينند . اما اكنون كتاب مقدس ميفرمايد، به ايمان رفتار ميكنيم، نه به ديدار. دوم قرنتيان 7:5

او اينجا نيست تا به شكل فيزيكي ديده شود. او در آسمان است، تا دوباره بازگردد؛ و هر چشمي وی را ببيند.

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی