راز تثلیث

نویسنده: استوارت اوليوت
مترجم: انتشارات نور جهان
گروه: کتاب

دیباچه

تا آنجا كه بـه يـاد دارم، توانائى خـواندن داشته ام. به عـبـارت ديگر به يـاد نمى آورم كه چـه وقت خواندن و نـوشتن را آموختم. فكر مى كنم ايـن كـار را با نوعى كتاب مخصـوص نوآموزان خردسال شروع كردم و از آن طريق تـوانستم الفبا و كلمات ساده را ياد بگير م. من عميقا مديون آن كتاب هستم، چـون كه بنيان تمام مطالعات بعدى من بود. و با اين وجود هيچ چيزى از آن به ياد ندارم.
اين كتاب كـوچك نيز نوعى كتاب الفبا است و امـيـدوارم شما با خواندن آن، مطالعات آينده خـود را پايه ريزى كنيد. اين كتاب تمام مطالبـى را كه بايـد بدانيد، به شما نمى گويد و تنها با اين هدف نوشته شده كه شما را در ابتداى راه يارى دهد.

اين كتاب شما را با اساسى ترين آمـوزه هاى مربوط به تثليث آشنـا مى كند و مـوجب مى شود آن حس غريبى كـه در بـرخورد اوليه با اين مـوضوع عميق در شما پيدا مى شود از ميان برود و اين امكان را براى شما فراهم مى سازد كه پيشرفت كنيد، آن هم پيشر فتى كه در ابتدا اصلا انتظار آن را نداشته ايد.
باشد كه همـه ما در زمـره آنانى باشيم كـه زندگى شـان را صرف «شناخـت  خداوند و تعاقب معرفت او به جد و جهد» مى نمايند.

ر.ك هوشع 3:6
استوارت اوليوت
ليورپول، 1979

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی