زماني که در رنج هستيم،خدا کجاست؟

نویسنده: ماکس آندرز
مترجم: فريدون موخوف
گروه: مقاله

دیباچه

زماني که در رنج هستيم، خدا کجاست؟
از کتاب *خدا: شناخت خالقمان*
: گفتم : خانم عزيز، اگر خداي ما همانند خدايان بت پرستي و يا خداي ساختگي افراد تحصيل کرده بود - که براي من هر دو يکي هستند - اين خدا به دوردست ترين نقطه آسمان پرواز مي کرد و مي رفت. ولي شما کاملا آگاه هستيد که خداي ما آمد تا در ميان ما باشد. مشت خود را به او تکان بده، به صورتش تف بينداز، بر صورتش سيلي بکوب، و در نهايت نيز مصلوبش کن؛ چه فرقي مي کند؟ دختر عزيزم، تمامي اينها همه
. بر او همين الآنش هم واقع شده است
جورج برنانوس، خاطرات يک کشيش دهاتي

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی