زندگی در خانواده مسیحی

نویسنده: جی آدامز
مترجم: شاھرخ صفوی
گروه: کتاب

دیباچه

خانه ای كه مسیح در صدر آن است
در این دنیای پر از گناه و مشقات، آیا امكان دارد که مسیح را در صدر خانه خود قرار دهیم؟ اگر شما مسیحی هستید، یقیناً با چنین مشكلی روبرو می باشید. شاید اوضاع در خانۀ شما آنگونه كه خدا می خواهد نیست. اگر اینطور است، شما تنها نیستید. خانواده هایی هستند كه اگر بخواهید بی پرده صحبت كنند خواهند گفت كه با چنین مسئله ای روبرو می باشند. در حقیقت اكثر خانواده های مسیحی دور از اصول كلام خدا بسر می برند.
حال ببینیم خانۀ مسیحی چیست و چه فرقی با خانه های غیر مسیحی دارد. آیا خانۀ مسیحی جایی است كه درآن صلح و صفا در كمال مطلوب بر قرار است و آسایش و نشاط دائماً فضای آن را پر كرده است؟ البته كه اینطور نیست! اولین و مهمترین موضوعی را كه دربارۀ یك خانۀ مسیحی باید در نظر داشت، این است كه آن مکانی است كه گناه كاران در آن زندگی می كنند.,,,

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی