شوهران و پدران

نویسنده: دِرِک پرینس
مترجم: پریسا دادرس
گروه: کتاب

دیباچه

پیش گفتار
مردم آنچه را که شما مي گوئيد مي شنوند ولي چيزي را یاد می گیرند که در عمل از شما می بینند . این مطلب ، هنگامي که کتابهاي درك پرينس را مي خوانید و یا به صحبتهای او گوش می دهید نیز مصداق مي يابد . زندگي وي مطابق خدمتي است که انجام میدهد و این نمونه بسیار خوبي براي ما محسوب میگردد . در کتابی نوشته که نه فقط میباید هر پدري آن را بخواند بلکه باید مطالب این کتاب را با دیگر اعضاي خانواده خود نیز در میان بگذارد . خدا او را برکت دهد که حقيقت كلام وي را اینچنین در دسترس همه ما قرار داده است .
دکتر ادوین لوئیس کول
بنیانگذار و رئیس شبکه مردان مسیحی

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی