شکرگزاری , ستايش و پرستش

نویسنده: دِرِک پرینس
مترجم: پریسا دادرس
گروه: کتاب

دیباچه

برداشت عده زیادی از مردم این است که دعا فقط درخواست کردن از خداست. درست مثل آنکه با لیست خرید خود به حضور خدا بروند ! این برداشت ، دیدگاهی بسیار محدود و نامناسب از موضوع دعا است. دعا تنها يك آلت موسیقی نیست ، بلکه ارکستری کامل همراه با آلات مختلف موسیقی است. ما در این کتاب به سه نوع از این آلات خواهیم پرداخت که عبارتند از : شکرگزاری ، ستایش و پرستش ۔ هر سه این موارد بخشهای ضروری دعا محسوب می شوند. اگر عادت کرده اید که بدون شکرگزاری و ستایش و تنها با لیست خرید خود به حضور خدا بروید ، متأسفانه باید بگویم که دفعات بسیاری بدون آنکه چیزهای مورد نیاز خود را بدست آورید ، از این خرید باز خواهید گشت. باید توجه داشته باشید که خدا برای تقرب جستن شما شروط خاصی قرار داده است اولین و مهمترین آنها اینكه ، بدون شکرگزاری و ستایش خدا نمیتوان به او تقرب جست.
چند سال پیش با شخصی صحبت می کردم که برایم بسیار محترم است و نام وی در این کشور مشهور می باشد. تقریبا به اندازه سالهای عمر من از ایمان مسیحی وی می گذرد ، بسیار بیشتر از تعداد سالهایی که من به مسیح ایمان آورده ام. او سخن مرا که می گفتم ما بدون شکرگزاری و ستایش نمی توانیم به خدا تقرب جوئیم ، شنید. با تعجب به من گفت : « در تمام این سالها که به مسیح ایمان آورده ام ، هرگز قبلا چنین چیزی نشنیده بودم. » این اصل دعای او را دگرگون کرد. به این ترتیب ، ما با يك اصل حیاتی و مهم جهت داشتن دعایی مثمر ثمر و موفق سر و کار داریم. اجازه دهید در همین ابتدا راه ساده ای جهت تمایز این سه عملکرد یعنی شکرگزاری ، ستایش و پرستش پیشنهاد کنم. هريك از این سه عملکرد راهی است برای تقرب به خدا و برقراری ارتباط با او. همچنین هر يك از آنها ما را با بعد متفاوتی از شخصیت خدا مرتبط می سازد. ما با شکرگزاری خود نیکویی خدا را اعتراف می کنیم. با ستایش ، عظمت خدا را و با پرستش ، قدوسیت او را بیان می کنیم. به این ترتیب ، شکرگزاری ما را به نیكویی خدا مرتبط می سازد. ستایش ما را به عظمت او متصل میكند و پرستش که والاترین عملکرد روح انسان است ، ما را به قدوسیت خدا مرتبط می سازد.

مطالعه کتاب

لطفا URL صحیح سند خود را وارد کنید

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی