طلاق

نویسنده: جان موری
مترجم: فرشته زارعی
گروه: کتاب

دیباچه

مسأله طلاق مسأله ای است که مکررا توجه کلیسا را جلب می کند و آن را ناآرام می سازد. ما خواه در محدودترین معنا کلیسا را به عنوان جماعت محلی در نظر بگیریم خواه در مورد فراگیری کلیسا تفکر کنیم، درست است. شاید اگر کشیش با ایمان کلیسای محلی گرفتار عواقب مربوط به طلاق و متارکه های زناشویی نشود خود را واقعا خوشحال تصور کند و وقتی ما این موضوع را به طور وسیع تری مورد بررسی قرار میدهیم به تفاوتهای عمیقی در بخشهای تاریخی کلیسای مسیحی می رسیم.

این ادعا گستاخانه است که یک تعلیم، مثل آنچه که الان تقبل می شود، بسیاری از مشکلات مختلف که در آنها گرفتار هستیم را رفع می کند. با این وجود در صورتی یک درک بهتر از تعلیم کتاب مقدس ایجاد میشود که عبارات اساسی در ارتباط با یکدیگر مورد بحث واقع شوند و تلاشی صورت گیرد که یافته های انجیلی مربوط به منظور تأمل و بررسی، در صدر قرار گیرد.
کاملا بدیهی است که اولین عبارت کتاب مقدس که مربوط به این مسأله است، پیدایش ۲: ۲۳- ۲۴ میباشد. این آیه از همان ابتدا ماهیت و اساس ازدواج را شرح می دهد و آشکارا به این مطلب اشاره دارد که درمورد طلاق یا فسخ پیوند ازدواج، به غیر از نقض اساسی قانون الهی، طـور دیگری نمی توان اندیشید. غیرممکن است که هر گونه فسخ این پیوند را چیزی جز یک کار نابهنجار و زننده تصور کرد.

تفاسیر مسیح در خصوص این بخش از کلام و قانونی که اساس آن می باشد برای بیان این مطلب هستند که پیوند ازدواج در اصل و به طور مطلوب پایدار است. به واسطه تنها در صورت گسستگی این پیوند انسانی که خدا بنیان نهاده امکان‌پذیر میباشد که پیش از همه رابطه انسان با خدا گسسته باشد. شکستن این عهد الهی درمورد خوبی، وفاداری و عشق در جرگه انسانی بدون شک متضمن شکستن عهد با خداست. البته شکستن این عهد با خدا در گمراهی رخ داد. در واقع بی حرمتی به پیوند از ازدواج نبود که گناه وارد شد، بلکه از طریق دیگر بود، اما از آنجایی که ‌گناه وارد این جهان شد مسلما این سؤال به وجود می آید: چطور این شرایط نابهنجار که توسط گناه به وجود آمد رابطه زناشوی را تحت تأثیر قرار می دهد؟
وحشت از شرایط و اوضاع جدید به واسطه گناه وارد می شود و چون گناه تمام ارتباطات را بی حرمت می کند ما ملزه میشویم که پس از تقدیس پیوند ازدواج مشکل حمل گناه را بپذیریم. آیا با پذیرفتن مبنای اصلی و اولیه ثبات پیوند ازدواج، باز هم به واسطه گناه هیچ شرایطی وجود دارد که ممکن باشد تحت آن رابطه زناشویی با اجازه و اختیار خداوند فرو پاشیده شود؟

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی