فرقه ها و شاخه های مسیحیت

نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
گروه: کتاب

دیباچه

تمامی ادیان و مکاتب اندیشه در آغاز راه خود منیجم و یکپارچه بودند خصوصاً تا زمانی که رهبر صاحب کاریزمای آن در قید حیات بوده است(۱).
اما معمولاً هر دین و مکتبی پس از رهبر کاریزماتیک خود، به شاخه های مختلف تقسیم و منشعب شده است. این تقسیم و انشعاب لزوماً امری منفی نبوده، و علتش نیز همیشه سوء نیت مسببین آن نمی باشد.دلیل عمده انشعابات و تقسیمات و تفرقه ها تفسیر و تعبیرهای گوناگونی است که پیروان یک دین و مکتب از گفته ها و نوشته های رهبر یا رهبران اولیه خود می کنند.گویا این خصوصیت بشر است که هر نهضت یا جریان اندیشه را بعد از مدتی تبدیل به نهادی سازمان یافته می کند و در این مسیر باید تعالیم و معتقدات اولیه و بنیادین خود را مورد موشکافی قرار داده،آنها را به زبانی فلسفی و قابل دفاع تبیین و تدوین نماید.
مسیحیت نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، خصوصاً اینکه پیشوا و رهبر آن نه شریعتی جدید و مدون آورد و نه اصول اعتقادات مکتوب. از اینرو ،پس از گذشت چند قرن در زمینه تعریف و تبیین فلسفی و منطقی بعضی از عقاید، نظرات مختلفی ابراز شد. همچنین در روش عبادات نیز کلیساها در مناطق مختلف جهان آیینها و مناسک خود را به گونه هایی اندکی متفاوت اجرا میکردند. این دو حوزه مورد اختلاف (یعنی تعریف برخی اصول اعتقادی و تثبیت روش عبادات) زمینه ساز………………

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی