فيض هديه دادن

نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
گروه: مقاله

دیباچه

داستان خنده داري از واعظي است که با افراد در کليسا در مورد نيازي که نسبت به پيشرفت دارند، صحبت مي کرد.

سخنان خود را با اين کلمات آغاز کرد: « فرزندان من، اگر قرار است که در مقام يک کليسا به جلو حرکت کنيم، لازم است که راه رويم ».

 يکي از شماسان که در رديف جلو نشسته بود پاسخ داد :بله جناب کشيش، بايد راه رويم »اگر قرار است که پيشرفت کنيم، پس از آن بايد بدويم »

,,,,,,,,,,,,,,,,: واعظ ادامه داد

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی