قدرت عظیم دعا

نویسنده: سامی تیپت
مترجم: میشل آقامالیان
گروه: کتاب

دیباچه

وقتی این کتاب را مطالعه می فرمایید احساس خواهید کرد که کشیش سامی تیپت که درباره دعا صحبت می کند خودش مرد دعاست. موفقیت خدمات بشارتی او در اکثر نقاط جهان یعنی از کشورهای کمونیستی گرفته تا هندوستان و آفریقا و اروپای غربی و آمریکا حکایت از دعاهای مؤثر و پرحرارت او دارد. کتاب قدرت عظیم دعا را مردی نوشته است که خود آموخته است باید ساعتها در دعا باخدا مشارکت داشته باشد. کتاب کشیش تیپت دارای سه بخش است که عبارت اند از: انگیزه برای دعا, تعلیمِ روش دعا و در پایان دعا و بیداری های روحانی.

این کتاب مدعی نیست که دارای مضامین بسیار روحانی است ولی با مطالعه آن در خواهید یافت که بدون داشتن چنین ادعایی، حقایق روحانیِ عمیقی را تعلیم می دهد. علاوه بر این هرچند این کتاب ادعا ندارد که کتابی الهام بخش است خواهید دید که جز اصول کتاب مقدس در مورد دعا ، حقتایق بیشتری برای گفتن دارد.

  بعلاوه این کتاب، کتابی است مقدماتی در مورد دعا. همین امر باعث می گردد که چنانچه سؤالاتی در خصوص دعا داشته باشید و یا بخواهید در دعا رشد نمایید از این کتاب بسیار بهره ببرید .

اگر از این می ترسید که کتاب قدرت عظیم دعا نظریاتی خشک در مورد یکی از تعالیم پیچیده مسیحی داشته باشد پیشنهاد می کنم چند صفحه از آن را بخوانید، آنگاه خواهید دید که مطالب این کتاب به قدری نظر شما را جلب خواهد کرد که تمایل خواهید یافت تمامی کتاب را بخوانید.

دکتر جوزف ام. استوول
رئیس آموزشگاه کتاب مقدس مودی یک

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی