هفتاد هفته دانیال

گروه: مقاله

دیباچه

هفتاد هفته دانیال

به امر خدا براي قوم تو و شهر مقدس تو هفتاد « هفته طول خواهد کشید تا طبق پیشگويي انبياء فساد و شرارت از بین برود ، کفاره گناهان شود ، عدالت جاوداني برقرار گردد و قدس الأقداس دوباره تقدیس شود . بدان و آگاه باش که از زمان صدور فرمان بازسازي اورشليم تا ظهور رهبر برگزیده خدا ، هفت « هفته » و شصت و دو هفته طول خواهد کشید و با وجود اوضاع بحراني ، اورشلیم با کوچه ها حصارهایش بازسازي خواهد شد . پس از آن دوره شصت و دو هفته » ، آن رهبر برگزیده کشته خواهد شد ، ولي نه براي خودش . سپس پادشاهی همراه سپاهیانش به اورشلیم و خانه خدا حمله برده ، آنها را خراب خواهد کرد . آخر زمان مانند طوفان فراخواهد رسید و جنگ و خرابیها را که مقرر شده ، با خود خواهد آورد . این پادشاه با اشخاص زيادي پيمان يك « هفته اي » مي بندد ، ولي وقتي نصف این مدت گذشته باشد ، مانع تقديم قربانيها و هدايا خواهد شد . سپس این خرابكار ، خانه خدا را آلوده خواهد ساخت ، ولی سرانجام آنچه براي او مقرر شده بر سرش خواهد آمد . دانيال 27-9 : 24

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی