همسر من کیست؟

نویسنده: کشیش ادوارد هوسپیانمهر
گروه: کتاب

دیباچه

همسر من کیست؟

راههای تشخیص صحیح در ازدواج مسیحی

پیشگفتار
بنده در دوران نوجوانی علاقه و احساس مسئولیت خاصی نسبت به ازدواج جوانان داشتم . به همین دلیل اسامی همۀ جوانان و نیز افراد مجردی را که نیاز به ازدواج و تشکیل خانواده داشتند یادداشت کرده بودم و برای ازدواج آنها به طور جدی دعا و شفاعت می کردم و گاهی نیز روزه می گرفتم. وقتی شبان کلیسای ما متوجه این موضوع شد، بسیار تعجب کرد که من در چنین سن و سالی به این موضوع علاقمندم.

وقتی در هجده سالگی خدمت در کلیسا را آغاز کردم و مشغول خدمات شبانی شدم، این علاقه در من شدت یافت و از آن تاریخ به امروز کتابهای مفید بسیاری دربارۀ ازدواج و خانواده مطالعه کرده ام. متأسفانه در آن زمان کتب مسیحی به زبان فارسی در این زمینه وجود نداشت ولی هر بار که به کتاب فروشی های شهر می رفتم غرفه ای که بیش از همه توجه مرا جلب می کرد غرفۀ کتب مفید مربوط به ازدواج و خانواده بود.

تحقیقات من در این زمینه نه تنها از طریق مطالعۀ کتاب بلکه استفاده از طریق شنیدن کاست و سی د ی ها و شرکت در سمینارها و کنفرانس ها و ملاقات با مشاورین صاحب نظر ادامه یافت . در طول ۴۵ سال خدمت شبانی و نظارت بر کلیساهای مختلف ایرانی در زمینۀ ازدواج به صدها نفر مشورت داده ام، و در کلاس ها و سمینارهای متعدد خانواده دربارۀ این موضوع تعلیم داده ام. بنده شخصاً شاهد ازدواج های موفق بسیاری در کلیساها بوده ام و برخی شکستها و جداییها را نیز دیده ام.

 کتابی که مطالعه می کنید حاصل دانش و تجربیات تلخ و شیرین دوران زندگی و خدمت من دربارۀ این موضوع مهم است.این کتاب شامل دو بخش مهم است. بخش اول کتاب که شامل سه فصل است به صورت کلی دربارۀ اهمیت و اهداف خانواده مسیحی است و بخش دوم آن که شامل سیزده فصل است در پاسخ به این سئوال مهم نوشته شده است که «چگونه می توانم ارادۀ خدا را برای انتخاب صحیح و حفظ همسر درک کنم؟ » دعای من این است که مطالعۀ این کتاب سبب شود در روزگاری که ازدواج معضلی بزرگ شده و خانواده های بسیاری در این زمینه با بحران روبه رو هستند، خوانندگان با درک صحیح از ارادۀ خدا از صدمات و آسیبهای ناشی از انتخاب نادرست محفوظ بمانند.

کشیش ادوارد هوسپیان مهر
بهار 2012 / ۱۳۹۱

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی